Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Ben” temalı dördüncü sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız…

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Problem çözme becerileri, benlik ve özgüven gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Erken çocukluk döneminde oyun oynarken karşılaştığı problemleri çözmeye başlayan çocuğun benlik algısı da gelişmeye başlar. Özellikle çözüme giden alternatiflerin belirlenmesinin ve çözüme giden yollar için stratejilerin geliştirilmesinin akademik başarı için de güçlü yatırımlar olduğu ilerleyen süreçte görülecektir. 

Problem çözme becerileri çocukken mutlaka kazandırılması gereken becerilerdir. Problem çocuk adına çözülmemeli, çocuğun karşılaştığı probleme yönelik çözüm üretebilmesi için zemin hazırlanmalıdır. Problemleri çözme odaklı etkinlikler sayesinde çocuklarda problem çözme becerileri ve mantıksal düşünme becerileri gelişir. 

Çocuklar için hazırlanan etkinliklerde, problem çözme becerisini geliştirmek için çok etkili bir etkinlik türü olan bilgisayarsız kodlama etkinliklerine sık sık yer verilmelidir. (…)

Berna ÜNAL