Menu

noktasız dergi

düşünce dergisi

Hakkımızda

Noktasız Dergi, ne akademinin fildişi kulelerine kapanan ne de sokağın gelip geçici gündemlerine kapılan bir grup üniversite öğrencisinin girişimleriyle, 2020 yılının başında kuruldu. İnsana ve dünyaya dair kaygıların alevlendirdiği düşünce üretiminin somutlaşmış hâli olan dergi, düşüncenin diyalektiğini yansıttığına inanılarak “noktasız” adını aldı. Tarihin noktasız akışı içerisinde Noktasız Dergi, çağının seyircileri değil, özneleri olma amacıyla kalemini silahı bellemiş kişilerin yapıtlarını yayımlamayı kendisine amaç edindi. İlk sayısı, Haziran 2020’de yayımlandı. 2021 yılı itibarıyla Kültür Bakanlığı tarafından e-ISSN numarası tahsis edildi. Noktasız Dergi, açık erişim ve gönüllülük esası ile yayım hayatına devam ediyor. Çabamızın evrensel düşünce mirasına ulusal bir katkı olmasını umuyoruz.

Noktasız Dergi, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) tarafından dizinlenmektedir.

Yayımcı ve Genel Yayın Yönetmeni: Suat Kutay KÜÇÜKLER

Editör: Zeynep İlayda ÖZKURT YUMAK

Çeviri Editörü: Dilan BOZKURT

Görsel Editör: Aslı F. GÜMÜŞ, Hande Beril KÜÇÜKLER

Düzelti: İrem BAYRAKTAR

Mizanpaj: Buse GÜRELİ

Yazışma Adresi: noktasizdergi@gmail.com

e-ISSN: 2757-7430