Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Hatırlamak” temalı altıncı sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız…

Neither Victims Nor Executioners, Albert Camus’nün Kasım 1946’da Fransız direnişinin günlük gazetesi Combat‘da seri olarak yazdığı bir dizi denemedir. Denemelerde şiddet, cinayet ve bunları işleyenler, acı çekenler veya bunların gözlem yapanlar üzerindeki etkileri anlatılır. Korku Yüzyılı bu denemelerden bir tanesidir. Bu metinde yirminci yüzyılın “Korku Yüzyılı” olarak nitelendirilmesinin en önemli sebebi İkinci Dünya Savaşı’dır. İnsanlık tarihinin tamamında korkuyla çevrelenmiş olsak da bu yeni yüzyılın savaşları, kitlesel ölüm araçlarıyla birlikte, büyük bir korku dalgası yaratmıştır. Bununla birlikte bu yeni savaşların amacı yalnızca öldürmek değil, kaynakları tüketmektir de. Nükleer silahlanma ile toplumların hafızasında yer edinen bu korku, yirmi birinci yüzyılda da kendisini göstermeye devam etmektedir.

On yedinci yüzyıl, matematik yüzyılıydı. On sekizinci yüzyıl doğa bilimlerinin yüzyılı ve on dokuzuncu yüzyıl ise biyoloji yüzyılıydı. İçinde bulunduğumuz yirminci yüzyıl ise korku yüzyılıdır. Korkunun bir bilim olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. İlk olarak, en son teorik gelişmeler bilimin kendisini reddetmesine yol açtığından ve pratik uygulamaları tüm dünyayı yıkımla tehdit ettiğinden beri, bilim korkuya yabancı değildir. Dahası, korku kendi başına bir bilim olarak kabul edilemese bile, bunun bir yöntem olduğuna şüphe yoktur. (…)

Albert CAMUS

Çev. Zeynep İlayda ÖZKURT