Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Kadın” temalı sekizinci sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız…

Erkek ile kadın arasında biyolojik farklılıkların olması normaldir. İnsanlar cinsel açıdan dimorfiktir. “Kadın ile erkeğin biyolojik yapılışındaki farklılıklar, onların toplumsal davranışlarını ne ölçüde etkilemektedir?” sorusu antropoloji alanında  gündeme gelen sorulardan biridir. Batılı antropologlar, kadın ile erkek arasındaki farklılıkları gözlemlemişlerdir ancak 1950’li yıllara kadar kadınlar, akrabalık bağları içerisine yerleştirilir. Margaret Mead, cinsiyet rolleri arasındaki farklılıkların aslında biyolojik değil, kültürel temelli olduğuna dikkat çekmiştir. Cinsiyet rolleri yani erkeklik ve kadınlık eğer öğrenilebiliyorsa ve toplumdan topluma farklılık gösterebiliyorsa bu, durumun kültürel olduğunu göstermektedir. (…)

Kader DUMLU