Bu röportaj, Noktasız Dergi’nin “Kadın” temalı sekizinci sayısında yayımlanmıştır. Röportajın tamamını okumak için tıklayınız…

Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz.

Bilimsel merak peşinden koşan genç müteşebbislerle fikir teatisinde bulunmak da benim için çok mutluluk verici.

Toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarında gündeme getirilen konulardan birisi de “geleneksel Türk aile yapısı”. Bu ifade belki artık bir “retorik” olarak tartışmalardaki varlığını sürdürüyor. “Geleneksel Türk aile yapısı”na ışık tutmak için şu soruyu sormak istiyoruz: Genel olarak Türk tarihine baktığımızda Türk aile yapısında değişmeyen, deyim yerindeyse “tözsel” olan özellikler tespit edebiliyor muyuz?

Türk aile sistemindeki asli ve vazgeçilmez, yani tözsel özellikleri ele alabilmek için öncelikle fotoğrafın bütününü görebilmek gerekir. Tümden Gelim Yöntemi’yle daha bilimsel ve nitelikli analiz yapabilmek için de, aile kurumunun çeşitli kültürlerde farklı ideolojiler tarafından nasıl ele alındığına bakmak doğru olacaktır. İnsanlık kültür tarihinde aile kavramı, pek çok felsefeci, halkbilimci ve sosyolog tarafından farklı ideolojiler ve bakış açılarıyla ele alınmıştır. Bu bakış açıları içerisinde, evliliği sadece cinsellik; kadın ve erkeğin yaşadığı evi ise ticarî ilişki mekânı olarak gören anlayışlar mevcuttur. (…)

Prof. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER ile Röportaj

Röportör: Suat Kutay KÜÇÜKLER