noktasız dergi

düşünce dergisi

Yazı Gönder

  • Noktasız Dergi mevsimlik (üç ayda bir) yayımlanan, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir düşünce dergisidir. Dergide, her sayı için belirlenen temaya uygun olarak sosyal bilimler alanında deneme, makale, çeviri ve inceleme yazıları yayımlanır. Yayın dili Türkçedir.
  • Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve telif hakkı ihlali içermemesi gerekmektedir.
  • Gönderilen yazılar A4 sayfa boyutunda, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve Times New Roman yazı tipinde yazılmış olmalıdır.
  • Gönderilen yazılar en az yaklaşık 700, en fazla yaklaşık 3000 kelimeden oluşmalıdır.
  • “Makale” türünde gönderilen yazılar Chicago Dipnot-Kaynakça Sistemine [The Chicago Manual of Style (14th edition) ] göre düzenlenmiş olmalıdır.
  • Yazılar noktasizdergi@gmail.com adresine gönderilmelidir.
  • Yayımlanan yazılar yazarların kişisel görüşlerini yansıtmaktadır, bu sebeple Noktasız Dergi’nin yazıların içeriğine dair hiçbir sorumluluğu yoktur.
  • Yayımlanması için gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından incelenir. Yazının gerek içeriksel gerekse biçimsel yönlerden değerlendirilmesi tamamlanınca yazara karar bildirilir.
  • Kabul edilen yazılar redaktörler tarafından incelenip gerekli görüldüğü yerlerde düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemeler tekrardan yazara sunulacak ve onayladığı takdirde yazı yayımlanacaktır.
  • Yazılar için örnek şablonu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.