Hakkımızda

Noktasız Dergi, ne akademinin fildişi kulelerine kapanan ne de sokağın gelip geçici gündemlerine kapılan bir grup üniversite öğrencisinin girişimleriyle, 2020 yılının başında kuruldu. İnsana ve dünyaya dair kaygıların alevlendirdiği düşünce üretiminin somutlaşmış hâli olan dergi, düşüncenin diyalektiğini yansıttığına inanılarak “noktasız” adını aldı. Tarihin noktasız akışı içerisinde Noktasız Dergi, çağının seyircileri değil, özneleri olma amacıyla kalemini silahı bellemiş kişilerin yapıtlarını yayımlamayı kendisine amaç edindi. İlk sayısı, Haziran 2020’de yayımlandı. 2021 yılı itibarıyla Kültür Bakanlığı tarafından e-ISSN numarası (2757-7430) tahsis edildi. Bu tarihten itibaren yurtiçinde ve yurtdışında alan indekslerinde ve üniversite kütüphanelerinin kataloglarında yer aldı. Ayrıca Noktasız Dergi bünyesinde kurulan “Noktasız Konuşmalar” platformunda alanında uzman kişilerin konuşmacı olduğu konferanslar ve Mart 2023’ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri ile birlikte akademisyenlerin katılımıyla “Eleştirel Yaklaşımlar” üst başlığını taşıyan söyleşiler düzenleniyor. Noktasız Dergi, açık erişim ve gönüllülük esası ile yayım hayatına devam ediyor. Çabamızın evrensel düşünce mirasına ulusal bir katkı olmasını umuyoruz.


Amaç ve Kapsam

Noktasız Dergi senede iki kez yayımlanan, kâr amacı gütmeyen, açık erişimli, bağımsız bir düşünce dergisidir. Hakemli olmamakla birlikte ulusal ve uluslararası dizinlerin ilgili kategorilerinde dizinlenmekte ve üniversite kütüphanelerinin kataloglarında yer almaktadır. Dergi, felsefe ve sosyal bilimler alanlarında üretilmiş düşünsel çalışmaları yayımlayarak bu alanlardaki Türkçe literatürü genişletmeyi amaçlamaktadır.

Dergide, her sayı için belirlenen temaya uygun olarak felsefe ve sosyal bilimler alanlarında makale, çeviri, düşünce ve inceleme yazıları yayımlanır. Öğrenci kongreleri ve sempozyumları da dahil olmak üzere bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler de yayımlanmak üzere gönderilebilir. Kitap veya film gibi eserler üzerine yazılmış eleştiri yazıları da derginin kapsamına dahildir.


Dizin ve Kataloglar

Noktasız Dergi, aşağıdaki dizinler tarafından taranmaktadır:


Noktasız Dergi, Fransız yükseköğrenim kurumlarının kütüphanelerinde bulunan belgeleri taramaya olanak tanıyan Système Universitaire de Documentation (SUDOC) katalogunda yer almaktadır.

Noktasız Dergi, ülkemizde Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) dahilindeki üniversite kütüphanelerinin kataloglarında yer almaktadır.


Noktasız Dergi‘ye kütüphane kataloglarında yer veren yurtdışındaki üniversitelerden bazıları şunlardır:


Yayın Kurulu

Yayımcı ve Yayın Yönetmeni: Suat Kutay KÜÇÜKLER

Editör: Zeynep İlayda ÖZKURT YUMAK

Çeviri Editörü: Dilan BOZKURT

Görsel Editör: Hande Beril KÜÇÜKLER

Düzelti: İrem BAYRAKTAR

Yayın Kurulu Üyeleri: Tuğba DURAN, Buse GÜRELİ


Açık Erişim, Lisanslama ve Arşivleme Politikası

Noktasız Dergi, bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırmak ve bilgiyi kamusallaştırmak amacıyla açık erişim politikasını benimsemiştir. Noktasız Dergi, yazarlardan herhangi bir makale işleme ücreti talep etmez ve derginin tüm sayılarına abonelik gerektirmeden ücretsiz bir şekilde erişilebilir.

Creative Commons Lisansı Noktasız Dergi, Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Noktasız Dergi‘nin tüm sayıları; noktasizdergi.com adresinin yanı sıra Academia üzerinden de arşivlenmekte, ayrıca derleme mükellefiyeti dolayısıyla Milli Kütüphane Elektronik Yayın Derleme Sistemine yüklenerek derlenmektedir.

Noktasız Dergi‘de çalışması yayımlanmış yazarlar, çalışmalarını, dergide yayımlanmış haliyle ve derginin internet sitesini kaynak göstermek kaydıyla kendi kendilerine arşivleyebilirler.


Yazışma Adresi: [email protected]

e-ISSN: 2757-7430

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön