Noktasız Konuşmalar

Noktasız Konuşmalar, Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı toplumsal, ekonomik, politik ve felsefi sorunları kamusal tartışmaya açmak ve gölgede bırakılan sorunları açığa çıkarmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Düşüncenin ilerlemesi, başka öznelerle kurulan diyalektik bir ilişki ile mümkündür. “Diyalektik” kelimesi, “karşılıklı söylemek, münazara etmek” eyleminden türemiştir ve bu kökenden hareketle konuşmadan bağımsız bir diyalektik düşünmenin gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Aklın kamusal kullanımını gözeten Noktasız Konuşmalar; çağının seyircileri değil, özneleri olma amacını taşıyan herkese kapılarını açıyor.

Konuşmak insanlar arasında eylem, hem de özlü ve etkili eylem yerine geçer. Konuşmalarının kötüye alındığını görünce insanlar söylediklerinin sözden öteye geçmediğini iddia ederler sık sık. Eğer söylediklerinin sözden başka birşey olmadığı doğruysa, tabii ki suçsuzluklarını ileri sürebileceklerdir; çünkü böyle bir konuşma çene çalmadan başka birşey değildir, çene çalmanın da bir olumlu yanı suçsuzluğudur. Böyleleri değil, halkın içinde yapılan konuşmalar, halktan halka, halklar ve prensler üzerine yapılan konuşmalar, birer eylem olarak tarihin, özellikle daha eski tarihin öz konusudur.

G. W. F. Hegel, Tarihte Akıl

Noktasız Konuşmalar kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklere Youtube ve Spotify üzerinden erişilebilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz Etkinlikler

“C. Schmitt’in ‘Politik Artı-Değer’ Kavramı Üzerine” | Doç. Dr. M. Ertan KARDEŞ (09/03/2021)

“Bir Uluslararası İlişkiler Düşünürü: Raymond Aron” | (E) Büyükelçi Prof. Dr. Ali Engin OBA (01/04/2021)

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön