Menu

noktasız dergi

düşünce dergisi

Yazı Gönder

 • Noktasız Dergi senede iki kez yayımlanan, kâr amacı gütmeyen, açık erişimli, bağımsız bir düşünce dergisidir.
 • Dergide, her sayı için belirlenen temaya uygun olarak sosyal bilimler alanında deneme, makale, çeviri ve inceleme yazıları yayımlanır. Kurmaca türündeki yazılar kabul edilmemektedir.
 • Yayın dili Türkçedir. Yazı içerisinde yapılan yabancı dildeki alıntılarda -kalıplaşmış kullanımlar dışında- yazarın dipnotta alıntının Türkçe çevirisini de yazması beklenir.
 • Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve telif hakkı ihlali içermemesi gerekmektedir. Yazıların, intihal programları üzerinden özgünlükleri incelenecektir.
 • Gönderilen yazılar A4 sayfa boyutunda, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve Times New Roman yazı tipinde yazılmış olmalıdır.
 • Gönderilen yazılar en az yaklaşık 700, en fazla yaklaşık 5000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Makale türünde gönderilen yazılar Chicago Dipnot-Kaynakça Sistemine (17. edisyon) göre düzenlenmiş olmalıdır. Diğer düzyazılarda da kaynak gösterilmesi gereken durumlarda Chicago Dipnot-Kaynakça Sistemi kullanılacaktır. Kaynakça, alfabetik olarak sıralanacaktır. Örnek atıf ve kaynakça gösterimleri sayfanın sonunda sunulmuştur.
 • Deneme ve inceleme yazısı türünde gönderilen yazıların düşünsel bir temeli olması beklenir. Bu çerçevede düşünce dergisinin gerektirdiği bir üslubun benimsenmesi ve kaynakça kullanımı gerekmektedir.
 • Yazılar [email protected] adresine gönderilmelidir.
 • Yayımlanan yazılar yazarların kişisel görüşlerini yansıtmaktadır, bu sebeple Noktasız Dergi’nin yazıların içeriğine dair hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Yayımlanması için gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından incelenir. Yazının gerek içeriksel gerekse biçimsel yönlerden değerlendirilmesi tamamlanınca yazara karar bildirilir.
 • Kabul edilen yazılar redaktörler tarafından incelenip gerekli görüldüğü yerlerde düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemeler tekrardan yazara sunulacak ve onayladığı takdirde yazı yayımlanacaktır.
 • Yazılar için örnek şablonu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Chicago Dipnot – Kaynakça Sistemi 17. Edisyon’a Göre Atıf ve kaynakça örnekleri

Tek Yazarlı Kitap

İlk Dipnotta: Ali Engin Oba, Diplomasi ve Tarih: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Diplomasi Tarihi Araştırmaları (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2021), 46.

Tekrarı Halinde: Oba, Diplomasi ve Tarih, 34.

Kaynakçada: Oba, Ali Engin. Diplomasi ve Tarih: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Diplomasi Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2021.

Birden Fazla Yazarlı Kitap

İlk Dipnotta: Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, çev. Ahmet Kardam (İstanbul: İletişim Yayınları, 2017), 16.

Tekrarı Halinde: Laclau ve Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji, 27.

Kaynakçada: Laclau, Ernesto ve Chantal Mouffe. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru. Çeviren: Ahmet Kardam. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

Çeviri Kitap

İlk Dipnotta: Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, çev. A. Emre Zeybekoğlu (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2014), 56.

Tekrarı Halinde: Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, 76.

Kaynakçada: Schmitt, Carl. Parlamenter Demokrasinin Krizi. Çeviren: A. Emre Zeybekoğlu. Ankara: Dost Kitabevi, 2014.

Kitap Bölümleri

İlk Dipnotta: Tacettin Ertuğrul, “Hobbes’ta Egemenlik Protezi: Kurtların Gecesi, Makine ve Canavar” Çağımız ve Thomas Hobbes içinde, ed. M. Ertan Kardeş (İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, 2022), 188.

Tekrarı Halinde: Ertuğrul, “Hobbes’ta Egemenlik Protezi”, 192.

Kaynakçada: Ertuğrul, Tacettin. “Hobbes’ta Egemenlik Protezi: Kurtların Gecesi, Makine ve Canavar”. Çağımız ve Thomas Hobbes içinde, Editör: M. Ertan Kardeş, 183-224. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, 2022.

Makale

İlk Dipnotta: Egemen Yılgür, “ Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekansal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı”, MSGSÜ Sosyal Bilimler 8 (2013): 37.

Tekrarı Halinde: Yılgür, “Nişantaşı Teneke Mahallesi”, 39.

Kaynakçada: Yılgür, Egemen.“ Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekansal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı”, MSGSÜ Sosyal Bilimler 8, (2013): 31-47.

Gazete Yazısı

İlk Dipnotta: Onur Öymen, “İngiltere’nin Tarihle Sınavı”, Cumhuriyet, 09 Aralık, 2021, https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/ingilterenin-tarihle-sinavi%C2%A0-onur-oymen-1891196 .

Tekrarı Halinde: Öymen, “İngiltere”.

Kaynakçada: Öymen, Onur. “İngiltere’nin Tarihle Sınavı”. Cumhuriyet, 09 Aralık, 2021. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/ingilterenin-tarihle-sinavi%C2%A0-onur-oymen-1891196 .

Tez

İlk Dipnotta: Oğuz Haşlakoğlu, “Techne in Plato’s Thought” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1999), 58.

Tekrarı Halinde: Haşlakoğlu, “Techne in Plato’s Thought”, 67-68.

Kaynakçada: Haşlakoğlu, Oğuz. “Techne in Plato’s Thought”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1999.

İnternet Sitesi

İlk Dipnotta: “Atatürk’e Göre Atatürk”, Atam, erişim 07 Şubat, 2022. https://www.atam.gov.tr/duyurular/ataturke-gore-ataturk .

Tekrarı Halinde: “Atatürk’e Göre Atatürk”.

Kaynakçada: Atam. “Atatürk’e Göre Atatürk”. Erişim 07 Şubat, 2022. https://www.atam.gov.tr/duyurular/ataturke-gore-ataturk .