Yazı Gönder

 • Noktasız Dergi‘de, her sayı için belirlenen temaya uygun olarak felsefe ve sosyal bilimler alanlarında makale, çeviri, düşünce ve inceleme yazıları yayımlanır. Öğrenci kongreleri ve sempozyumları da dahil olmak üzere bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler de yayımlanmak üzere gönderilebilir. Kitap veya film gibi eserler üzerine yazılmış eleştiri yazıları da derginin kapsamına dahildir. Kurmaca türündeki yazılar kabul edilmemektedir.
 • Yayın dili Türkçedir. Yazı içerisinde yapılan yabancı dildeki alıntılarda -kalıplaşmış kullanımlar dışında- yazarın dipnotta alıntının Türkçe çevirisini de yazması beklenir.
 • Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve telif hakkı ihlali içermemesi gerekmektedir. Yazıların, intihal programları üzerinden özgünlükleri incelenecektir.
 • Yazılar, Microsoft Word veya Microsoft Word ile uyumlu programlar üzerinde hazırlanarak gönderilmelidir.
 • Gönderilen yazılar A4 sayfa boyutunda, 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı tipinde ve iki yana yaslanmış düzende yazılmış olmalıdır. Ana başlık 14 punto, kalın yazı tipinde ve ortalanmış düzende yazılacaktır. Alt başlıklar varsa 12 punto, kalın yazı tipinde ve iki yana yaslanmış düzende yazılmalıdır.
 • Yazı içerisindeki eser adları ve yabancı dildeki kelimeler, italik yazılmalıdır.
 • Düşünce ve inceleme yazısı türünde gönderilen yazıların düşünsel bir temeli olması beklenir. Bu çerçevede düşünce dergisinin gerektirdiği bir üslubun benimsenmesi ve kaynakça kullanımı gerekmektedir.
 • Makale türünde gönderilen yazılar Chicago Dipnot-Kaynakça Sistemine (17. edisyon) göre düzenlenmiş olmalıdır. Diğer düzyazılarda da kaynak gösterilmesi gereken durumlarda Chicago Dipnot-Kaynakça Sistemi kullanılacaktır. Kaynakça, alfabetik olarak sıralanacaktır. Örnek atıf ve kaynakça gösterimleri sayfanın sonunda sunulmuştur.
 • Gönderilen yazılar en az 800, en fazla 7000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Yazılar [email protected] adresine gönderilmelidir.
 • Yayımlanacak yazılar yazarların kişisel görüşlerini yansıtmaktadır, bu sebeple Noktasız Dergi’nin yazıların içeriğine dair hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Yayımlanması için gönderilen yazılar, öncelikle biçimsel yönden ve temaya uygunluk bakımından editörler tarafından değerlendirilir ve uygun görülürse yayın kuruluna iletilir. Yayın kurulunun içeriksel değerlendirmesi tamamlandığında karar, yazara bildirilir.
 • Kabul edilen yazılar için editörler ve yayın kurulu, gerekli gördüğü yerlerde biçimsel veya içeriksel düzenleme önerilerinde bulunabilir. Bu düzenleme önerileri yazara sunulacak ve onayladığı takdirde yazı yayımlanacaktır.
 • Yazılar için örnek şablonu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Chicago Dipnot – Kaynakça Sistemi 17. Edisyon’a Göre Atıf ve kaynakça örnekleri

Tek Yazarlı Kitap

İlk Dipnotta: Ali Engin Oba, Diplomasi ve Tarih: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Diplomasi Tarihi Araştırmaları (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2021), 46.

Tekrarı Halinde: Oba, Diplomasi ve Tarih, 34.

Kaynakçada: Oba, Ali Engin. Diplomasi ve Tarih: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Diplomasi Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2021.

Birden Fazla Yazarlı Kitap

İlk Dipnotta: Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, çev. Ahmet Kardam (İstanbul: İletişim Yayınları, 2017), 16.

Tekrarı Halinde: Laclau ve Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji, 27.

Kaynakçada: Laclau, Ernesto ve Chantal Mouffe. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru. Çeviren: Ahmet Kardam. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

Çeviri Kitap

İlk Dipnotta: Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, çev. A. Emre Zeybekoğlu (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2014), 56.

Tekrarı Halinde: Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, 76.

Kaynakçada: Schmitt, Carl. Parlamenter Demokrasinin Krizi. Çeviren: A. Emre Zeybekoğlu. Ankara: Dost Kitabevi, 2014.

Kitap Bölümleri

İlk Dipnotta: Tacettin Ertuğrul, “Hobbes’ta Egemenlik Protezi: Kurtların Gecesi, Makine ve Canavar” Çağımız ve Thomas Hobbes içinde, ed. M. Ertan Kardeş (İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, 2022), 188.

Tekrarı Halinde: Ertuğrul, “Hobbes’ta Egemenlik Protezi”, 192.

Kaynakçada: Ertuğrul, Tacettin. “Hobbes’ta Egemenlik Protezi: Kurtların Gecesi, Makine ve Canavar”. Çağımız ve Thomas Hobbes içinde, Editör: M. Ertan Kardeş, 183-224. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, 2022.

Makale

İlk Dipnotta: Egemen Yılgür, “ Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekansal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı”, MSGSÜ Sosyal Bilimler 8 (2013): 37.

Tekrarı Halinde: Yılgür, “Nişantaşı Teneke Mahallesi”, 39.

Kaynakçada: Yılgür, Egemen.“ Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekansal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı”, MSGSÜ Sosyal Bilimler 8, (2013): 31-47.

Gazete Yazısı

İlk Dipnotta: Onur Öymen, “İngiltere’nin Tarihle Sınavı”, Cumhuriyet, 09 Aralık, 2021, https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/ingilterenin-tarihle-sinavi%C2%A0-onur-oymen-1891196 .

Tekrarı Halinde: Öymen, “İngiltere”.

Kaynakçada: Öymen, Onur. “İngiltere’nin Tarihle Sınavı”. Cumhuriyet, 09 Aralık, 2021. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/ingilterenin-tarihle-sinavi%C2%A0-onur-oymen-1891196 .

Tez

İlk Dipnotta: Oğuz Haşlakoğlu, “Techne in Plato’s Thought” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1999), 58.

Tekrarı Halinde: Haşlakoğlu, “Techne in Plato’s Thought”, 67-68.

Kaynakçada: Haşlakoğlu, Oğuz. “Techne in Plato’s Thought”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1999.

İnternet Sitesi

İlk Dipnotta: “Atatürk’e Göre Atatürk”, Atam, erişim 07 Şubat, 2022. https://www.atam.gov.tr/duyurular/ataturke-gore-ataturk .

Tekrarı Halinde: “Atatürk’e Göre Atatürk”.

Kaynakçada: Atam. “Atatürk’e Göre Atatürk”. Erişim 07 Şubat, 2022. https://www.atam.gov.tr/duyurular/ataturke-gore-ataturk .

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön