dil

İnsan Nasıl ve Neden Konuştu?

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Dil” temalı dokuzuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız…

İnsanın birçok canlı türünden ayrılmasının en temel nedeni düşünebilmesidir. İnsan düşüncelerini yönetebilir ve bunları sözlü ya da eylemsel olarak faaliyete geçirebilir. Bunun en büyük örneği iletişimdir. İletişim yalnızca sözlerle değil, el hareketleri, bakışlar, mimikler ve ufak seslerle de gerçekleşebilmektedir. İnsanlar iletişimi günlük hayatta ise genellikle sesli iletişim ve  görsel iletişim ile gerçekleştirmektedir. İnsan beyninin bunları aynı anda algılayarak geri bildirimsel eylemlere dönüştürmesi ise iletişimin gerçekleşmesini sağlar.

Günlük hayatta kullanılan konuşma dilinin iletimini sağlayan ses dalgaları ise canlıların harekete geçmesini tetikleyerek ortamda titreşim halinde, fiziksel dalgalar şeklinde yayılır. Bu dalgalar bulundukları ortam ve çıktıkları yapıya göre değişmektedir. Örneğin; Deniz canlılarında sonar teknolojisine benzer bir iletişim görülürken, kara canlılarında hava üzerinde ki ses dalgalarının ilerlemesi ile iletişimin sağlandığı bilinmektedir. (…)

Şeyma ATEŞ

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön