dil

Wittgenstein’da Felsefi Problemler ve Dildeki Kaynakları

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Dil” temalı dokuzuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız…

Ludwig Wittgenstein’ın fikirleri felsefe tarihi açısından kabaca iki döneme ayrılmaktadır. Özellikle ilk dönemi dilin temsilci/bildirici/betimleyici kavrayışı ile ele alınırken ikinci dönemde sosyallik ve bağlam kavramları gündeme gelir. Bu yazının amacı; dile ilişkin sorunları, temsilci/bildirici dilin köklerini, Wittgenstein’ın ikinci döneminde gördüğümüz sosyallik vurgusunun nereden kaynaklanmış olabileceği gibi konuları da göz önünde bulundurarak Wittgenstein’ın iki dönemi arasındaki geçişi/evrimi, felsefi sorunlar ve dil arasındaki ilişkiyi, Wittgenstein öncesi felsefedeki gelişmeleri de göz önüne alarak açıklamaktır. 

Felsefi Soruşturmalar’dan Önce: Başlıca İki Grup

İnsanlar tarih boyunca dünya üzerine konuşurken birtakım sesleri vasıta olarak kullanmış; bunu yaparken de seslerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş moleküler ögelerle -sözcükler, tümceler, bağlaçlar vb.- iş görmüştür. Bir yanda üzerine konuştuğum olgusallık bulunurken diğer yanda ise olguların temsiliyetleri olduğu varsayılan ses kümeleri vardır. (…)

Batuhan İLHAN

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön