Yönsüzleşmiş Bir Demokrasi Kavrayışına Eleştiriler

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Pusulasızlık” temalı ilk sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Demokrasinin alışılagelen ve hatta belki de klişe tanımı “halkın egemenliği” şeklindedir. Buna göre demokrasilerde halkın kendi kendisini yönettiği söylenir. Gelgelelim kavramların da tarihi vardır ve tarihselliğinden yalıtılan kavramların mutlaklaştırılması ve böylece kavramlara ilişkin meselelerde totaliter tarzda yaklaşımların peyda olması kaçınılmazdır. O halde […]

Düş Kitschi

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Pusulasızlık” temalı ilk sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Mavi Çiçek, artık bir düş değil. Heinrich von Ofterdingen olarak uyanan herkes, bugün uyuyakalmış olmalı. Düşlerin tarihi yazıldığı gibi kalmayı sürdürecektir ve bu konuda bir anlayış geliştirmek, tarihsel aydınlanma yoluyla doğal gereksinimdeki batıl inancı kati surette aşmak anlamına gelir. Düş görmenin tarihte […]

Postmodern Çağda Hakikatin Önemsizleşmesi Olarak Post Truth

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Pusulasızlık” temalı ilk sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… İçinde bulunduğumuz çağ, onun ayrılmaz bir parçası haline gelen belirsizlikle, bunun temelinde yatan postmodern söylemin vurgulandığı bir çağ haline gelmiştir. Modern düşüncedeki bireyin doğaya dönük akılcı tutumunun bir ürünü olan olguların yerini, postmodernizmin yargıları almıştır. Söz konusu olan bu değişimin yanında, internet […]

Cumhuriyet’in Pusulası

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Pusulasızlık” temalı ilk sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Cumhuriyet’in pusulasının ne olduğunu bulmak için Cumhuriyet’in özüne yönelerek, varlığı neredeyse yok olmaya yüz tutmuş büyük bir ulusun, Türk ulusunun bağımsızlık savaşına öncülük eden Ulu Önder’in Nutuk’taki şu sözlerine kulak vermeliyiz: “Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. […]

Kitap İncelemesi: Yönsüzleşmiş Savaşlar

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Pusulasızlık” temalı ilk sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… M. Ertan Kardeş, Yönsüzleşmiş Savaşlar ‘Politik Felsefenin Bir Sınır Meselesi Olarak Savaşa Dair’ (İstanbul: Pinhan, 2019), 186 sayfa. “Neden savaşlar vardır?” Bu soru, gündelik hayatta çok sık olmasa da pek çok kimse tarafından sorgulanmıştır. Savaş ekseriyetle “kötü olan” üzerinden düşünülüp barbarlıkla anılırken […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön