Yazı ve Çizim Çağrısı: Eşitlik

Eşitlik. Egemenliğin ulusa ait olduğu, devlet yönetiminin ulus tarafından belirli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimi olarak cumhuriyet, başta politika bilimi ve politik felsefe olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok alanının inceleme konusudur. “Cumhuriyet” sözcüğünün kökeni, Arapçada “cemiyet, toplum, kamu” anlamlarına gelen “cumhūr” sözcüğüne dayanmaktadır. “Cumhūr” sözcüğüne getirilen nispet eki ile oluşturulan […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön