Timur Kocaoğlu ile Röportaj: Dil, Kültür ve Politika Bağlamında Türk Dünyası

Bu röportaj, Noktasız Dergi’nin “Sürgün” temalı onuncu sayısında yayımlanmıştır. Röportajın tamamını okumak için tıklayınız… 1- Türklerin, geçmişteki konargöçer hayatlarının bir sonucu olarak Türkistan’dan Anadolu’ya, hatta Avrupa içlerine dek yayıldıklarını görüyoruz. Keza bugün de Türk milleti oldukça geniş bir coğrafyada varlığını sürdürüyor. Türklerin, böylesine geniş bir coğrafyada var olmaları, Turan yahut Türk birliği ideallerinin pratikteki bir engeli olarak […]

Bir Sürgün Biçimi Olarak Sansür

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Sürgün” temalı onuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Özgürlük, insanlık için her zaman önemli bir kavram olmuştur. Geçmişten günümüze kadar baktığımızda, tarihin her döneminde insanoğlu özgürlükleri için savaşmıştır. Gerek sömürgeci bir devletin himayesine girmemek için, gerekse başlarında bulunan devletlerin, vaat ettikleri özgürlüğü toplumlarına sunmadıkları için, hatta ‘özgürlük’ adı altında uygulanan birçok […]

Bilimin Toplumsal Sürgünü

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Sürgün” temalı onuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Sürgün temelinde insanlığın varoluş nedeni olarak görülebilir. Varoluşun temelinde yatan sürgün en baştan beri insanın kaderini belirlemektedir. Dini kaynaklarda da bahsedilen gerçek topraklardan sürgün edilen insan, kaderini dünya üzerinde yeniden şekillendirmiş ve kendi toplumsal kuralları ile yaşamaya çalışmıştır. Toplumu belirli bir yaşam düzeni […]

Camus Felsefesinde Sürgün

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Sürgün” temalı onuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da bulunan varoluşçu düşünürlerden birisi olarak kabul edilen Albert Camus, kendisine biçilen bu kalıptan hiç hoşlanmamış ve rahatsızlığını ona verilen her şansta dile getirmiştir. İlk bakışta Sartre ve de Beauvoir gibi filozoflarla aynı grupta tasniflenebilecek olan Camus’nun, eserlerinin derinliği […]

Tarihin Laboratuvara Sürgünü: Alman İdealizmi ve Comte

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Sürgün” temalı onuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Sürgün, her kavram gibi çok farklı anlamları bünyesinde barındırır. İlk akla gelen anlamı politik sürgünlere işaret etse de kelimenin özsel ifadesi bir yerden bir yere sürülmek anlamını taşır. Sürülmek fiili pek çok olgunun da sonucunu oluşturmuştur. Politik sürgünlerin yanı sıra düşüncede çeşitli disiplinlerin, […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön