Toplumun Markası: Haberler ve Haber Dili

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Dil” temalı dokuzuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Dil, sözlü ya da yazılı göstergelerden oluşan ve insanları diğer canlı türlerinden ayırt eden simgesel bir iletişim sistemi olarak tanımlanmaktadır. “Dil, belli kurallarla yönetilen bir sistemdir ve esas olarak çok sayıda nedensiz saymaca göstergelerinden meydana gelir. Bu göstergelerin bir dil grubunun tüm üyeleri […]

İnsan Nasıl ve Neden Konuştu?

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Dil” temalı dokuzuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… İnsanın birçok canlı türünden ayrılmasının en temel nedeni düşünebilmesidir. İnsan düşüncelerini yönetebilir ve bunları sözlü ya da eylemsel olarak faaliyete geçirebilir. Bunun en büyük örneği iletişimdir. İletişim yalnızca sözlerle değil, el hareketleri, bakışlar, mimikler ve ufak seslerle de gerçekleşebilmektedir. İnsanlar iletişimi günlük hayatta […]

Dil ve Anlam Üzerine Wittgenstein

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Dil” temalı dokuzuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Wittgenstein felsefesi iki dönem olarak ele alınır. Öyle ki Russell gibi bazı filozoflar iki döneme ayırmakla kalmayıp aynı zamanda iki Wittgenstein’ın varlığından söz ederler. Söz konusu felsefi tutum ve kavrayış biçimindeki köklü değişim, Wittgenstein’ın dilin öğrenimi ve anlamı kavrayışına da yansımıştır. Wittgenstein’ın ikinci […]

Austin’in Söz Edimleri Kuramı

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Dil” temalı dokuzuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Dilin, İlk Çağ’dan beri felsefenin konusu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sözgelimi Platon’un Kratylos diyaloğu dil konusunda yazılmış ilk eserlerden biri olarak kabul edilir. Aristoteles’in Yorum Üzerine adlı eseri, Orta Çağ’da yazılan ve daha çok grameri konu edinen eserlere de rastlamak mümkündür; buradan hareketle […]

Bilimsellik Öncesi Dönemde Yazıların Oluşması ve Çeviriye Katkısı

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Dil” temalı dokuzuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Babil Kulesi Efsanesine göre en başta sadece Babil Kulesi vardı. Bu kulenin yapılış amacı Tanrıya ulaşmaktı ve o zamanlarda tek bir dil kullanılırdı.  Fakat Tanrı kendisine ulaşmayı amaçlayan insanların kendilerini beğenmişliğine ve kibrine kızmıştı, bu yüzden de o zamana kadar aynı dili konuşan […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön