Yazı ve Çizim Çağrısı: Eşitlik

Eşitlik. Egemenliğin ulusa ait olduğu, devlet yönetiminin ulus tarafından belirli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimi olarak cumhuriyet, başta politika bilimi ve politik felsefe olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok alanının inceleme konusudur. “Cumhuriyet” sözcüğünün kökeni, Arapçada “cemiyet, toplum, kamu” anlamlarına gelen “cumhūr” sözcüğüne dayanmaktadır. “Cumhūr” sözcüğüne getirilen nispet eki ile oluşturulan […]

Timur Kocaoğlu ile Röportaj: Dil, Kültür ve Politika Bağlamında Türk Dünyası

Bu röportaj, Noktasız Dergi’nin “Sürgün” temalı onuncu sayısında yayımlanmıştır. Röportajın tamamını okumak için tıklayınız… 1- Türklerin, geçmişteki konargöçer hayatlarının bir sonucu olarak Türkistan’dan Anadolu’ya, hatta Avrupa içlerine dek yayıldıklarını görüyoruz. Keza bugün de Türk milleti oldukça geniş bir coğrafyada varlığını sürdürüyor. Türklerin, böylesine geniş bir coğrafyada var olmaları, Turan yahut Türk birliği ideallerinin pratikteki bir engeli olarak […]

Bir Sürgün Biçimi Olarak Sansür

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Sürgün” temalı onuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Özgürlük, insanlık için her zaman önemli bir kavram olmuştur. Geçmişten günümüze kadar baktığımızda, tarihin her döneminde insanoğlu özgürlükleri için savaşmıştır. Gerek sömürgeci bir devletin himayesine girmemek için, gerekse başlarında bulunan devletlerin, vaat ettikleri özgürlüğü toplumlarına sunmadıkları için, hatta ‘özgürlük’ adı altında uygulanan birçok […]

Bilimin Toplumsal Sürgünü

Bu yazı, Noktasız Dergi’nin “Sürgün” temalı onuncu sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayınız… Sürgün temelinde insanlığın varoluş nedeni olarak görülebilir. Varoluşun temelinde yatan sürgün en baştan beri insanın kaderini belirlemektedir. Dini kaynaklarda da bahsedilen gerçek topraklardan sürgün edilen insan, kaderini dünya üzerinde yeniden şekillendirmiş ve kendi toplumsal kuralları ile yaşamaya çalışmıştır. Toplumu belirli bir yaşam düzeni […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön